Tímový koučing

Pri tímovom koučingu pracujem s múdrosťou a skúsenosťami ľudí, ktorí tím tvoria. Len ľudia v jeho rámci vedia, čo naozaj potrebuje. Keďže každý tím je iný, má inú dynamiku, iné ciele a potreby, preto aj každý tímový koučing bude iný.

Dôležité je pochopiť, čo sa v tíme deje a prečo sa to deje. Podstatou je prijať plnú zodpovednosť nielen za výsledky jednotlivca, ale najmä za výsledky skupiny.

Koučing uvoľní kreativitu, otvorí komunikáciu, odhalí zodpovednosť, nastaví spoluprácu.  Prinesie uvedomenie si toho, aký tím je, kam smeruje, prečo tam smeruje, a čo jednotlivec musí urobiť pre to, aby sa jeho tím dostal k vytúženému cieľu.

Čo Vám tímový koučing som mnou prinesie a čoho Vás zbaví:

  • Posilníme tímovú zodpovednosť.
  • Jasne  zadefinujeme vízie, ciele a stratégie tímu a ich aplikáciu v praxi.
  • Uľahčíme  realizáciu zmien.
  • Zvýšime  výkonnosť a súdržnosť tímu.
  • Odstránime konflikty a náročné situácie zlepšením komunikácie.
  • Vyjasníme priority tímu, zlepší sa ich rešpektovanie členmi tímu.
  • Využijeme potenciál jednotlivých členov tímu a zladenie celej skupiny.
  • Zbavíme zamestnancov vnútorných bariér a zväzujúcich prvkov.
  • Firma bude naplno využívať know-how svojich ľudí, lepšie zhodnotí svoje investície.
  • Ľudia budú motivovanejší a viac tvoriví.

Pre koho? Pre pracovné skupiny a tímy od 4 do 12 členov.

Ako dlho? Rozsah určujeme dohodou podľa analýzy Vašich potrieb. Osvedčili sa mi 3-hodinové stretnutia 1x mesačne             v 4-mesačnom cykle.

Akou formou? Každý projekt zostavujem podľa potreby firmy. Môže obsahovať pravidelné stretnutia tímu alebo príležitostné pracovné výjazdy skupiny či tímu.

Kde?  Podľa našej dohody, u Vás vo firme alebo v iných priestoroch.