Koučing pre manažérov

a podnikateľov

Úspešný šéf sa stále viac stáva dirigentom. Byť dirigentom neznamená byť najlepším huslistom alebo ovládať hru na každý nástroj, ale sústrediť sa na svoju vlastnú dôležitú roľu: udávať takt a starať sa o pokiaľ možno perfektnú harmóniu a dobrý zvuk.

Dirigent si zachováva súhru, má na očiach zákazníkov, teda publikum. Vie, že jeho hudobníci sú skutočné hviezdy, ktoré on môže viesť a motivovať k ešte lepším výkonom. Slávu a uznanie si dirigent získa tým, že sa s ním do popredia dostanú tiež druhí, má záujem na ich úspechu.

Čo Vám ako manažérovi koučing prinesie a čoho Vás zbaví:

  • Rozviniete svoje schopnosti a posilníte slabé stránky.
  • Odhalíme Vaše rezervy, budeme sa zaoberať ich aktivizáciou a využitím.
  • Zladíme pracovné ciele s Vašimi osobnými hodnotami.
  • Pomôžeme Vám s riešením problémov, čím uľahčíme Vašu prácu a podporíme úspech.
  • Zbavíte sa napätia a stresu, budete vedieť ako získať vnútornú rovnováhu.
  • Vyhnete sa negatívnym myšlienkam, čo Vám prinesie väčšie uspokojenie a radosť zo života.
  • Budete mať viac času na svoje úlohy.
  • Nadviažete s pracovníkmi partnerský, rešpektujúci vzťah, ktorý Vám umožní byť uvoľnený. Môžete sa radovať z úspechu svojich pracovníkov a s ním spojenej motivácie a lojality. Tým dosiahnete podporu kolegov– i bez nútenia a manipulácie.
  • Odmenou Vám bude to, že získate prirodzenú autoritu. Dôverovať stojí omnoho menej energie než kontrolovať.

Pre koho?  Pre manažérov alebo podnikateľov.

Ako dlho? Podľa dohody s Vami. Najlepšie výsledky dosahujeme sériou 12 hodinových stretnutí, s frekvenciou 1 x týždenne.

Kde?  V pohodlí Vašich priestorov alebo v prírode, kde sa cítite príjemne a uvoľnene. Po úvodnom stretnutí je možné sa dohodnúť i na koučovaní online.