Magická príťažlivosť

Stretávame sa s tým často: Niekoho produkt alebo služba sa ničím nelíši od konkurencie. Nemá ani lepšiu kvalitu, dlhší pozáručný servis, rýchlejšiu dodaciu lehotu ani nižšiu cenu. A predsa ľudia nakupujú najradšej u neho a šíria zvesti, že je najlepší. Vlastne ani nevedia, prečo ho tak vnímajú – charizma má svoju moc. Osobnosti, z ktorých vyžaruje ich vnútorná sila, vysielajú pozitívnu energiu. Svojím suverénnym, nie však arogantným správaním ovládajú priestor. Vyvolávajú v druhých pocit bezpečia, dôvery a priťahujú ich ako magnet. Kombinujú v sebe schopnosti nadviazať osobný kontakt s poslucháčmi, viesť s nimi dialóg a získať si ich náklonnosť. Ľudia sa v ich spoločnosti cítia mimoriadne príjemne.

Nedá sa kúpiť

Všetci by sme chceli mať takmer mystickú príťažlivosť. Pozor však na slepú uličku. Niektorí ľudia sa pokúšajú charizmatické osobnosti napodobniť kopírovaním ich štýlu a vonkajších prejavov. Obliekajú sa ako ony, imitujú ich gestá. Jediné, čo dosiahnu je zosmiešnenie sa. Charizmatická osobnosť, je vždy originálnou a nikoho nenapodobňuje. Najvzácnejšie na nej je práve to, že je za všetkých okolností sama sebou a plne si to uvedomuje. Cíti sa vo svojej koži dobre. Má zvláštne vyžarovanie, ktoré vychádza priamo z jej vnútra.

Dá sa získať?

Možno si myslíte, že s kúzlom osobnosti sa treba narodiť. Charizma je vraj darom bohov, niečo s čím sa človek narodí a čo ho odlišuje od ostatných. Pokiaľ sa tak nestane, má jednoducho smolu. Je to ťažko popísateľná a zachytiteľná vlastnosť, ale rýchlo zistíte, či ju človek má alebo nie. Niet pochýb, že niektorí ľudia sú prirodzene šarmantnejší ako ostatní. Ľudia disponujúci osobným šarmom o sebe do okolia vysielajú neviditeľné, avšak nesmierne silné podprahové správy. Tie dokážu divy – zľahka presvedčia oponentov, očaria publikum, otvoria i zamknuté dvere. Upútajú pozornosť ľudí, ovplyvňujú ich pocity a dokonca i to, čo si myslia a ako sa správajú.

Výskum psychológov, koučov a odborníkov na reč tela dokázal, že je možné cieleným zlepšením určitých prvkov prejavu zvýšiť vlastnú príťažlivosť.

Som charizmatický?

Napadlo Vám, že nemáte charizmu, lebo ste trebárs príliš chudý, tučný, starý, plešatý, s nedostatkom odvahy? V tom prípade máte pravdu! Nie však z toho dôvodu, že by to tak objektívne bolo, ale preto, že si to o sebe myslíte. Pokiaľ o sebe nebudete mať priaznivú mienku a nedosiahnete spokojnosť samého so sebou, budete všetku svoju energiu míňať na boj s podvedomím. Nerovný boj vyčerpá všetky vaše sily, ktoré vám budú chýbať pri okúzľovaní ostatných. Charizma má totiž blízko k úcte a rešpektu vo svojich očiach. Začnite sa mať radi a buďte so sebou spokojní.

Nová cesta na dosiahnutie charizmy

Vypestovať si osobné kúzlo nie je len otázkou zručností a metód, i keď i tie majú svoje opodstatnené miesto.

Pokiaľ sa podceňujete a vidíte na sebe viac zlých ako dobrých vlastností, musíte najprv podstúpiť cestu, ktorá vás zbaví negatív voči sebe. Rovnako to platí o vašej fyzickej časti. Nepáči sa vám vaša postava, či držanie tela? Začnite cvičiť, zlepší sa vám nálada a odzrkadlí sa to i na vašom vzhľade a sebavedomí.

Venujte sa činnostiam, na ktoré máte talent a neustále ich rozvíjajte. Ak vás niečo naozaj baví a nadchýňa, dokážete o tom hovoriť skutočne predsvedčivo. Dostávate sa do stavu prúdenia a to je ten správny pocit ako ľudí očariť.

Všade v prírode vládne harmónia, zákon akcie a reakcie. Podobne je to i otázkach osobnej príťažlivosti. Nechajte zo svojho vnútra prúdiť energiu tým, že začnete posudzovať svoje okolie s láskavosťou. Nie je to však len nasadenie rozjasneného úsmevu. Láskavosť a dobré pocity majú prichádzať z vnútra. Hľadajte v ľuďoch dobré vlastnosti a oceňte ich. Oni to budú robiť podvedome u vás. Pokiaľ sa vám to bude zdať na začiatku náročné v nich nájsť, poprajte aspoň ostatným ľuďom v duchu všetko dobré. To spôsobí pozitívnu zmenu vo vašom vnútri a požadovaná zmena navonok na seba nenechá dlho čakať.

Metóda sama o sebe z človeka vyžarujúceho šarm neurobí, princíp má hlbšie korene. Psychológovia i kouči sa zhodujú v tom, že sebadôvera je základným predpokladom charizmy. Dôvera v seba však nevzniká zo dňa na deň. Nepríde sama od seba. Istou cestou na jej získanie je i spolupráca s odborníkmi, ktorí sa touto problematikou profesionálne zaoberajú.