Vytvorenie príjemnej pracovnej atmosféry je nielen jednoduché, ale i veľmi prospešné. Tým, že sa ľudia cítia v práci šťastní a uznávaní, menia sa z obyčajného kolektívu pracovníkov na výnimočný Dream Team. Ten dosahuje skvelé pracovné výsledky a prináša vám vyššie zisky.

Dáme vám pár ľahko použiteľných tipov, ktoré vám zabezpečia prekvapujúcu zmenu k lepšiemu.

1. Splnenie snov a cestovná mapa

V súčasnosti je veľmi populárne, ale z časti sprofanované dávať si hmlisté, dobre znejúce ciele. Na nástenke pri vchode mať vyvesené hodnoty firmy určené vedením. Potrebujeme, aby slová dostali obsah, len vtedy bude mať oboje význam. Ak chýbajú hodnoty a zámer, spoločnosť sa k svojim cieľom ani nepriblíži. Ich formulácia si vyžaduje čas a energiu.

Stanovenie hlavného zámeru je vašou úlohou – úlohou managementu či majiteľa firmy. Ste za jeho plnenie v konečnom dôsledku zodpovední. Upravte vaše každodenné rozhodnutia v súlade s ním. Ciele si stanovte realisticky s ohľadom na výkonnosť vášho teamu, poznajte predtým jeho silné a slabé stránky. Hlavný zámer presne oznamuje kam smerujete, lojálni zamestnanci sa s ním stotožnia.

Dobrý zámer je v podstate odpoveďou na otázku „Ako zamýšľame byť úspešní v tomto podnikaní?“ Dáva ľuďom jasný smer k ziskovosti a inšpiruje ich, aby získali pocit, že sú súčasťou niečoho väčšieho a významného. Má schopnosť ich zburcovať a motivovať, aby sa myšlienky v ňom obsiahnuté stali ich cieľom.

Hodnoty určujú spôsob správania sa všetkých pracovníkov. Sú návodom na dosiahnutie víťazstva, cestovnou mapou na dosiahnutie plánovaného cieľa. Podobne ako mapa je vhodné, aby boli konkrétne a popisné. Na rozdiel od hlavného zámeru sa na ich zostavovaní má podieľať každý zamestnanec, aby sa cítil súčasťou teamu a bol zapojený do firemného diania.

Firemné hodnoty, správanie a motivácia nebudú dostatočné, pokiaľ ich nepodporí vedenie. Je potrebné odmeňovať tých, čo ich dodržujú a sankcionovať pracovníkov, ktorí ich nerešpektujú. Jasnými pravidlami získa firma oddanosť ľudí, to sa odzrkadlí na ich spokojnosti a zlepšení finančných výsledkov podniku.

2. Určite si pravidlá hry

Disciplína – Hneď od začiatku musíte mať otázku disciplíny vo vlastných rukách. Vy určujete, čo je ešte prípustné a čo už nie. Pokiaľ zamestnanci pocítia v tomto smere vašu slabosť, naspäť sa už autorita získava len veľmi ťažko. Dobrý manager nerobí voči ľuďom výnimky a nestrpí porušovanie dopredu stanovených a jasných pravidiel. Dáva tým najavo, že má veci pod kontrolou a prikladá väčšiu váhu úspechu teamu ako osobnej obľúbenosti.

Otvorenosť – Vytvorte bezpečné prostredie, kde vládna dôvera a dodržanie slova. Ľudia sa budú môcť bez obáv podeliť o svoje nápady, návrhy a pripomienky. Ak otvorenosť chýba, kritika sa prenáša do zákulisných debát. Vytvára to negatívnu náladu i u ostatných spolupracovníkov. Priamosť získate, ak sami pôjdete príkladom, budete chváliť a odmeňovať iniciatívu v tejto oblasti. Otvorenou diskusiou v skupine sa budú kolegovia učiť jeden od druhého, môžu zdielať svoje nápady. Zrýchli sa riešenie problémov, zavádzanie noviniek do praxe. Ušetrí sa čas a znížia sa náklady na neproduktívne porady. Vznikne synergický efekt prospešný firme umožňujúci jej náskok pred konkurenciou.

3. Zaujímajte sa a povzbudzujte

Umožnite zamestnancom, aby mohli zdieľať s vami svoje emócie a aby v teame panovala atmosféra dôvery a pomoci. Ak v ňom máte ľudí, ktorí sú bystrejší ako vy – učte sa od nich. Neznamená to, že ich nemôžte viesť. Spoznajte aj ich osobný život, zaujímajte sa ako sa im darí a budete do kopca stúpať spoločne. Pretože vyhorenie v práci môže byť často zapríčinené problémami v súkromí. A nezabudnite im pravidelne poďakovať za vykonávanú prácu. Čím je pochvala konkrétnejšia, tým je účinnejšia. Chváľte ľudí, ak sa im niečo podarí, alebo ich môžete povzbudzovať dopredu – chváliť aktívne, ešte skôr ako úlohu splnia. Prečo? Pretože pravdepodobnosť, že ju urobia dobre, je omnoho vyššia. Nebudú chcieť sklamať vás ani seba.

4. Pristihnite ich, ak robia niečo dobre a dovoľte im robiť chyby

Keď sa vašim zamestnancom niečo podarí, povedzte im to. Dajte im i písomné ocenenie, budú sa k nemu môcť i po čase vrátiť, či pochváliť sa doma rodine.

Každý zamestnanec je jedinečný a keď je motivovaný, vnesie do pracovného procesu nové, originálne riešenia, ktoré posúva dopredu aj ostatných. Ideálnym je, ak pridelených zákazníkov vníma ako svojich vlastných. Akoby riadil svoju vlastnú malú firmu, za ktorú je zodpovedný a chce si udržať verného zákazníka. Vašou úlohou managera je, aby boli správni ľudia na správnych miestach. Zároveň posilujte a podporujte takých čo sú a odvádzajte preč takých, čo nie sú.

Ak chcete, aby ľudia experimentovali a rozširovali svoje obzory, buďte im sami príkladom, zvažujte riziko. Môžete vytvoriť kultúru, ktorá u pracovníkov víta zdravé riskovanie. Dôležité je, aby si v prípade neúspechu úprimne priznali svoje chyby a poučili sa z nich.

5. Oslavujte

Každý deň sa dá nájsť nejaký dôvod, aby ste mohli svoj team odmeniť nejakou maličkosťou. Možno sú to prinesené nanuky alebo pár koláčov či porada vonku. Mimoriadnym dňom, môžete vyhlásiť i ten, keď sa niečo zrovna nepodarí a vládne skleslá nálada. To že sa niečo nepodarilo, neznamená, že sa nesnažili a snahu je vhodné odmeniť.

Práca je príliš významnou časťou života, než aby si človek nevychutnal okamihy úspechu. Vďaka oslave sa ľudia cítia ako víťazi, pociťujú atmosféru uznania a pozitívnu energiu. Zapáči sa im to natoľko, že sa budú snažiť úspechy čo najskôr zopakovať, aby to zažili znovu.

Pri budovaní Dream Teamu je potrebné začať u seba. Posilnením svojich vlastných postojov, sebavedomia, zistením svojich hodnôt a cieľov. Odborníci vám pri tom radi podajú pomocnú ruku. Odhodlajte sa a urobte prvý krok…