Možno vo svojom okolí poznáte človeka, ktorý je schopný v miestnosti plnej ľudí odhadnúť, kto má s kým aké vzťahy, aká tam vládne atmosféra. Schopnosť vnímať myšlienky a postoje ľudí na základe ich správania sa vyvinula z nášho pôvodného komunikačného systému. Z evolučného hľadiska je reč len nedávno získaným prostriedkom slúžiacim na odovzdávanie údajov, faktov a myšlienok. Predtým sa emócie a pocity vyjadrovali prostredníctvom reči tela a zvukmi artikulovanými v hrdle, čo sa uchovalo doteraz. Svedčí o tom skutočnosť, že podľa vedcov je pri tlmočení správy účinok slov 7%, hlasu 38% a neverbálnych prejavov až 55%. Odhadujú, že človek strávi približne 10 až 11 minút hovorením denne, ale je schopný celkovo urobiť a rozoznať až

250 000 výrazov tváre. To už si zaslúži našu zvýšenú pozornosť.

Skrytý úžitok

Účinné použitie reči tela je rovnako rozhodujúce pre spoločenský úspech ako schopnosť plynule používať náš rodný jazyk. Zvládnutím jeho signálov môžete ovládnuť všetky výmeny názorov, argumentácie, pracovné či súkromné rozhovory. Argumentom kritiky voči naučeniu vhodnej reči tela je to, že vedie ku zmene prirodzeného správania na herectvo. Avšak rovnako by sme mohli posudzovať snahu ľudí zlepšiť sa v rečníckom umení, či vo výslovnosti. Ďalšou výčitkou býva, že to nie je prirodzené. Nie, nie je to prirodzené – na začiatku. Rovnako je pre nás neprirodzené i počiatočné hovorenie v cudzom jazyku. Spočiatku budú vaše pokusy trochu neisté a váhavé. Ale už zakrátko budete novonaučené signály používať celkom prirodzene a s ďaleko lepším efektom ako tie, ktoré ste používali od detstva.

Pokiaľ neovládate čítanie reči tela – nevhodné signály neverbálnej komunikácie iného človeka na vás pôsobia bez toho, aby ste si to sami uvedomovali. Pretože prejavujúce sa stresy druhých ľudí v nás vyvolávajú rastúce znepokojenie, signály vášho tela potom späť odrážajú túto nervozitu. Tieto signály spätne pôsobia na druhú osobu, takže sa rýchlo zvyšuje miera zmätkov a rozpakov vo vašom jednaní. C. H. Cooley zachytil toto neustále vzájomné pôsobenie signálov, keď napísal: „Každý je každému zrkadlom, odráža to, čo druhý šíri.“

Úsmev, to je šanca premenená

Vhodne použitý úsmev pôsobí vo väčšine spoločenských situácií ako silné a pozitívne znamenie. Sila jeho pôsobenia vychádza z časti z historického vývoja človeka. V raných obdobiach vývoja ľudstva boli ústa do značnej miery útočnou zbraňou. Sú výborne prispôsobené na boj, pretože zubná sklovina je jednou z najtvrdších známych hmôt a zuby sú najostrejším nástrojom ľudského tela. Pohryznutie môže kvôli baktériám v ústach vyvolať i vážne zdravotné komplikácie. Roztiahnutím pier nenúteným spôsobom a ukázaním zubov človek púta pozornosť na svoje ústa a signalizuje priateľské úmysly. Posolstvo znie: „Prichádzam v mieri, nechcem vás uhryznúť.“ Je to ekvivalentom podania ruky, ktorá podávaná prázdna ukazuje, že nedrží žiadnu zbraň.

Na úsmeve sa zúčastňujú dva druhy svalov. Smiechové, ktoré vedú po bokoch tváre a končia v kútikoch úst a očné kruhové svaly zatvárajúce viečka. Radostný úsmev vytiahne kútiky úst nahor a stiahne svaly okolo očí, kým falošný sa prejaví len na perách.

Ak sa na druhého človeka usmejete je veľká pravdepodobnosť, že vám vďaka zrkadleniu úsmev opätuje, čím sa na oboch stranách vytvoria priateľské pocity. Tie sú základom dlhodobých partnerstiev v obchode, ktoré vám prinášajú ekonomickú prosperitu.

Klamanie telom

Naše osobné vzťahy, ani spoločnosť by ako celok neprežili viac než pár hodín, keby sa ľudia rozhodli si navzájom hovoriť len absolútnu pravdu. Do určitej miery je prvok neúprimnosti vždy v rozhovore obsiahnutý, či už sa jedná o hovorené slovo alebo mimoverbálnu komunikáciu.

Možno Vám napadla otázka, či sa dá zámerne klamať telom. V skutočnosti, je ďaleko ťažšie oklamať ženy a toho, kto sa vyzná v používaní reči tela.

Prečo je to tak? Súvisí to s nedostatkom zhody medzi hovoreným slovom, hlavnými a drobnými signálmi tela. Napríklad, otvorené dlane hovoria o čestnosti, no predstierajúci, ktorý vám s úsmevom klame do očí, sa prezradí drobnými gestami. Nadvihne jedno obočie, zúžia sa mu zrenice, šklbne mu v kútiku úst, čo je v rozpore voči gestu otvorených dlaní a úsmevu. Výsledkom je, že partner v rozhovore, najmä pokiaľ ide o ženu, ostáva rezervovaný.

V obchode platí to, čo v láske na prvý pohľad – urobiť skvelý prvý dojem

Ako dlho trvá urobiť prvý dojem? Hodinu, deň, mesiac, rok alebo celý život? Nanešťastie pre každého, kto si myslí, že dojem môže vytvárať mesiace či roky, existujú vedecké výskumy, ktoré hovoria o tom, že hornou hranicou sú 4 minúty. I keď sa nám táto doba môže zdať pomerne krátkou, aby sme si urobili úsudok o druhej osobe, niektorí odborníci sú toho názoru, že je ešte príliš optimistickou. Sú presvedčení, že trvalé hodnotenie druhého človeka si vytvoríme v časovom horizonte prvých 15 – 120 sekúnd vzájomného stretnutia a neskôr sa už nemení.

Prvý dojem vychádza z toho, ako sa cítime, z nášho postoja, čo z nás vyžaruje. Zrkadlíme svoje vnútro navonok. Ak sa cítite duševne a fyzicky v pohode, dosiahli ste vnútornú vyrovnanosť. Vaša reč tela bude hovoriť to isté a ľudia vás podvedome dešifrujú ako príjemného človeka.

Hospodárte s každou sekundou prvého stretnutia. Nerobte si ilúzie, že zlý dojem možno ľahko zajtra opraviť. Neskoršia náprava veci je vždy ťažšia než sa predstaviť v dobrom svetle.

V akejkoľvek situácii je potrebné pýtať sa samého seba – čo mienim dosiahnuť pri tomto stretnutí? Ak je vašou ambíciou len snaha vyniknúť ako ojedinelá osobnosť, nie je dôvod, prečo by váš zjav nemal byť taký bizarný, ako sa vám páči. Avšak ak túžite byť pochopený a dosiahnuť priazeň u iných osôb, ich porozumenie a spoluprácu, je nevyhnutné, aby signály vášho tela to isté vyžarovali. Pri každom stretnutí musí byť vašim cieľom udržať si pevne kontrolu nad udalosťami, aby ste zvládli vytváraný dojem a úspešne ho pretavili do výsledného účinku. Povedané stručne, tajomstvo úspechu väzí v prispôsobení účinku vytváranom vašim vonkajším pôsobením vašim cieľom. Vyžaduje si to vnímavosť k vášmu okoliu a k sebaúcte iných osôb.

Koho vidím v zrkadle?

Najhorším znevýhodnením mnohých ľudí je ich presvedčenie, že jediný spôsob, ako dosiahnuť to, aby sa páčili iným ľuďom je to, keby si mohli zameniť telo. Pokým však nemáte úctu k sebe a nemáte sa radi, nemôžete cítiť sebadôveru a istotu v konaní. Najistejší spôsob, ako si o vás ostatní môžu vytvoriť nepriaznivý úsudok počas prvého dojmu, je mať sám na seba negatívny názor. Kúzlo osobnosti, vplyv, schopnosť sebaprezentácie – vychádzajú z väčšej miery z toho, čo je vo vás, než z vonkajšieho vzhľadu. Takže skúste si začať overovať, ako dobre alebo zle sa na seba

v súčasnosti dívate. Východzím bodom pre dosiahnutie skvelého prvého dojmu je zamilovať sa – sám do seba.

Ak vás táto myšlienka pobúrila a máte pocit, že môžete prijať a mať radi hocikoho s výnimkou

seba, je čas urobiť životné rozhodnutie. Skúste sa o nej porozprávať so svojim koučom a priaznivé výsledky pocítite onedlho.