Rýchlo vyletíte, či naopak si všetko príliš beriete k srdcu a regujete prehnane emocionálne? Nový Čas vám poradí ako mať svoje vnútorné pocity pod kontrolou. Ich význam je najmä v tom, že vám pomáhajú vymdziť hranice, ktoré ostatným nedovolíte prekročiť.

Emócie boli dlho v našej modernej kultúre podceňované ako nepodstatné a určené najmä pre súkromné potreby. Pripisovali sa skôr ženám, zatiaľ čo mužom skôr logické myslenie. “ Dnes už vieme, že ani jedno z tvrdení nezodpovedá skutočnosti. Emócie nie sú typicky ženské a rovnako nie je typicky mužské ani racionálne uvažovanie,“ vysvetlila biznis a osobný kouč Petra Drozdová – de la Fére. Aj keď si niekedy myslíme, že príliš emocionálne správanie je nám na príťaž k životu ich potrebujeme. Slúžia nám ako kontakt s okolím, ukazujú svetu, čo si myslíme, čo cítime, pomáhajú nám si vytýčiť hranice, ktoré ľuďom nedovolíme prekročiť,“ doplnila Drozdová – de la Fére. Ako doplnila emócie si môžeme predstaviť i ako náš vnútorný, skvele fungujúci navigačný systém. Naše pocity nám prostredníctvom neho pomáhajú sa zorientovať nakoľko sa blížime k našim cieľom, či sa do projektu pustiť alebo ho odložiť, či začať spolupracovať s daným človekom, alebo si vybrať niekoho iného.

Takto zvládnete lahšie emócie

Petra Drozdová – de la Fére profesionálny certifikovaný biznis a osobný kouč

1. Dbajte na uspokojovanie vlastných potrieb

Patria sem napríklad kvalitné jedlo, spánok pohyb. Zdravý životný štýl vám pomôže, aby ste mali priestor venovať sa vlastným pocitom, premýšľať o fungovaní medziľudských vzťahov.

2. Snažte sa poznať sám seba

Naučte sa roznávať svoje emócie a uvedomovať si, čo ich spúšťa, odkiaľ pramenia a čo znamenajú.

3. Vnímajte čo vám zrkadlí okolie

Vaše vnútorné pocity vnímajú ľudia veľmi intenzívne a dávajú vám to svojim prístupom k vám najavo. Spomínate si na situáciu, keď ste sa cítili vo vnútri úžasne a svet bol zrazu krajší a ľudia lepši? Zmeňte svoje naladenie a zmeníte „celý svet“.

4. Uvedomte si svoje kladné stránky

Naša kultúra nás vedie k zbytočnej a prehnanej skromnosti. Často o sebe premýšľame v negatívnom svetle a nevieme sa sami oceniť. Pritom máte mnoho predností, ktoré by ste si na sebe mohli vážiť. Ak si ich uvedomíte, zvýši vám to sebadôveru.

5. Buďte vnímavý k druhým, snažte sa ich chápať

Počúvajte ľudí, snažte sa na váš vzájomný problém pozrieť ich očami. Prinesie vám to do vzťahu väčšie porozumenie.

6.Pokúste sa odpúšťať sebe i druhým

Nikto nie je dokonalý, nenávistnými pocitmi škodíte len sebe.

7.Pracujte s negatívnymi emóciami

Skúste sa zahrať sami so sebou hru. Čo je na tejto zlej situácií dobrého? Čo mi to po čase môže priniesť? Čo ma to môže v živote naučiť?

Prehnané emócie rozdýchajte

Svoje vyburcované emócie môžete dostať pod kontrolu pomocou jednoduchého cvičenia s dychom. Sústreďte sa na prúd vzduchu pri nosných dierkach a vnímajte ako prúdi do vnútra a von. Súčasne nechajte svoje pocity plynúť, nesnažte sa ich v hlave stále rozvíjať a prehlbovať ich intenzitu. Po čase a troche tréningu sa naučíte podobné situácie vnímať s väčším nadhľadom.