Dnešná téma sa môže zdať na prvý pohľad triviálna. Akou vedou už môže byť telefonovanie? Veď to robíme denne a telefón už vlastnia i malé deti. „Telefonovať vie predsa každý!“Túto vetu počujeme často. Prax však ukazuje niečo iného: nespokojní obchodní partneri, nahnevaní a sklamaní zákazníci, zbytočné opätovné telefonáty…

Vždy ide o dojem, ktorý urobíte na telefonického partnera. Na tomto dojme často závisí druh, dĺžka, kvalita a tiež finančný výsledok vzťahu.

Využitím tipov a techník, ktoré vám teraz predkládáme môžete zlepšiť svoje osobné obchodné vystupovanie v rámci telefonického hovoru. Použitím týchto prostriedkov sa výrazne zlepšia vaše vzťahy so zákazníkmi, obchodnými partnermi a kolegami.

Ako by teda malo správne vyzerať telefonovanie?

Pravidlo č. 1 – volať má ten, kto potrebuje.

Volať má ten účastník hovoru, ktorý potrebuje službu. Napr. ak potrebujete poradiť v účtovníctve – určite nechcite po účtovníkovi, aby to bol ten, ktorý má zavolať, i keď ho platíte.

Pravidlo č. 2 – predstavte se celým menom.

Výskumy ukazujú, že prvé 2-3 sekundy hovoru volaný často horšie registruje. Preto pred svoje predstavenie zaraďte pozdrav. Jeho ucho bude mať šancu sa prispôsobiť hlasitosti a zvuku vášho hlasu. Následne sa predstavte svojim celým menom, firmou a prípadne pozíciou vo firme.

Pravidlo č. 3 – overte si vhodnosť telefonátu.

Za každých okolností, i keď je termín telefónovania dohodnutý dopredu, by sa pri zavolaní hneď na začiatku mal volajúci spýtať otázku, ktorá spĺňa tri podmienky:

  • overenie si vhodnosti podmienok pre telefonovanie
  • časové ohraničenie dĺžky hovoru
  • uvedenie oblasti, témy či predmetu rozhovoru.

Napr.: „Prosím vás, je vhodné s vami teraz na päť minút telefónovať ohľadom…?“, „Prosím vás, môžem s vami teraz hovoriť na dve minúty kvôli …?“, či „Kedy vám, prosím, môžem na desať minút zatelefónovať v súvislosti s … ?“

Pravidlo č. 4 – dávajte si pozor na tón svojho hlasu.

Mnoho ľudí neovláda správne svoj tón hlasu.

Je to spôsobené ich neuvedomelosťou a neznalosťou, kedy si do hĺbky neuvedomujú dôležitosť tónu hlasu pri jeho používaní. Zamerajte sa naň. V rámci precvičenia si môžete svoj hlas nahrať a pracovať s jeho tonalitou. S tónom hlasu súvisí i nasledujúce pravidlo súvisiace s voľbou adekvátnych slov a verbalizáciou gest,ktoré presne a pravdivo vystihujú dané pocity.

Pravidlo č. 5 – vyslovte svoje gestá.

Aby ste sa presne dokázali po telefóne vyjadriť, musíte svoje pocity vyjadriť slovami. V skutočnosti ich musíte zveličovať, pretože v telefóne ľudia strácajú 30% svojej energie. Pokiaľ vás poslucháč nemá možnosť vidieť, musíte slovne vyjadriť svoj súhlas alebo počúvanie. Je treba nejako verbalizovať, že sa usmievate a miesto očného kontaktu ho častejšie oslovujte menom.

Pravidlo č. 6 – „buďte duchom prítomná“.

Dôležitým pravidlom je byť duchom prítomná pri každom slovíčku, které hovoríte do telefónu. Keďže nás volaný nevidí, o to viac vníma obsah našej reči. Pokiaľ nemôžete byť úplne sústredená, je lepšie ukončiť hovor s pravdivým udaním dôvodu duševnej neprítomnosti.

Pravidlo č. 7 – patrične ukončite telefonát.

V prípade dlhých hovorov je zmysluplné, keď jeho výsledok ešte raz krátko a výstižne zhrniete. Tým sa vyvarujete nedorozumeniam a výsledky budú podstatne zaväzujúcejšie. Pri ukončovaní hovoru sa má položiť telefón len vtedy, keď si je človek istý, že osoba s ktorou telefónuje už povedala všetko, čo chcela. Okrem toho máte na konci ešte jednu možnosť urobiť dobrý dojem, ktorý pretrváva. Z toho dôvodu je dobré sa rozlúčiť nejakým príjemným prianím.