Preraďte na nižší stupeň

Mnoho ľudí si myslí, že stres sa zákonite spája s určitými povolaniami. Nie je tomu celkom tak. Príčinou stresu je do veľkej miery to, ako ľudia vnímajú udalosti a okolnosti svojho života – nie skutočnosť ako taká. Dobrou správou je, že si svoj postoj a reakciu na udalosti môžete vedome zvoliť. Prečo je to dôležité?

Keď sme príliš v strese a prepíname sa, sme ako špongia, z ktorej sa niekto snaží vyžmýkať vodu, i keď v nej už žiadna nie je. Pretože sa nám to nepodarí, začíname sa „drobiť“. Dôležité je citlivo u seba vnímať, kedy je čas preradiť v práci na vyšší rýchlostný stupeň a kedy naopak ubrať. Možno sa nám to nepodarí vyvažovať denne. Ale z dlhodobejšieho hľadiska v horizonte týždňa si rovnováhu medzi prácou a voľnočasovými aktivitami zachovajte.