Vzťahy na pracovisku

Dospelí ľudia trávia viac tretinu svojho času v práci. Kvalitné vzťahy sú kľúčové, i keby ste mali svoju prácu akokoľvek radi. Konflikt na pracovisku vám v lepšom prípade znepríjemní deň, v horšom vás donúti podať výpoveď.

Podľa výsledkov výskumu univerzity v Tel Avive zameraného na vplyv pozitívneho pracovného prostredia sa zamestnanci, ktorí majú dobré vzťahy a cítia podporu svojich kolegov, dožívajú dlhšieho veku. U tých, ktorí uvádzali nižšiu mieru porozumenia v práci, bola zistená 2,4 krát vyššia pravdepodobnosť úmrtia. Inými slovami dobré vzťahy v práci predlžujú život.

K tomu, aby zamestnanci cítili emocionálnu podporu vedci doporučujú odpočinkové miesta, kde si pracovníci môžu dať kávu a posedieť si, neformálne spoločenské akcie, vnútropodnikové sociálne siete. Dôležitým prvkom sú i asistenčné programy, ktoré umožnia vyhľadať pomoc ľuďom v strese alebo s osobným problémom.

Poďme sa spoločne pozrieť, ako by sme my sami mohli prispieť k zlepšeniu vzťahov.

Vytvorte si na pracovisku dobré vzťahy

Konfliktom nie je možné sa úplne vyhnúť, nasledujúci tipmi im však môžeme predchádzať:

  • Komunikujte bez prehnaných emócií

Konflikt môže nastať medzi vami a kolegami alebo vami a vašimi nadriadenými. Pokiaľ sa vám niečo nepáči, alebo máte pocit, že vás niekto urazil, vydiskutujte si situáciu na mieste. Bez zbytočných emócií jasne formulujte svoje stanovisko a popíšte svoju situáciu. Možno zistíte, že to, čo ste považovali za neoprávnenú kritiku bola snaha pomôcť vám. Nahnevaná reakcia vášho kolegu vôbec nemusí súvisieť s vami, možno sa len doma nezhodol s manželkou a svoj hnev prenáša do pracovných záležitostí. Preto buďte tolerantní, neberte si veci osobne a riešte problémy otvorene hneď ako sa vyskytnú.

  • Vytvorte priateľskú atmosféru

Stáva sa, že niekedy nie je vhodná situácia na priamy rozhovor na pôde firmy, alebo sa konflikt vlečie dlhšiu dobu. V tom prípade môžete zájsť s kolegami na kávu, alebo na obed a vymeniť si názory tam. Neformálna atmosféra prispeje k väčšej miere porozumenia a kolegu spoznáte i z osobnejšej stránky. Priateľské vzťahy s kolegami vám umožnia ľahšie riešiť i každodenné záležitosti na pracovisku. Dokonca existujú výskumy, ktoré zistili, že ľudia, ktorí udržujú dobré vzťahy s kolegami, majú vyššie platy. Má to svoju logiku. Vedieť zaobchádzať s ľuďmi je vlastnosť, ktorá sa najviac vyžaduje od vedúceho. Je dôležitejšia ako hociktorý iný činiteľ. Väčšina veľkých šéfov by vedúceho, ktorý vie vychádzať s ľuďmi, najradšej povýšila na zodpovednejšie miesto.

  • Buďte voči kolegom pozorní

Vychádzať úplne dobre s každým je náročnou výzvou. S niekým si prirodzene rozumiete viacej s iným menej. Vždy sa však môžete snažiť nájsť taký spôsob komunikácie, ktorý bude vyhovovať obom stranám. Spolupracovník sa nestane namysleným, ak ho za jeho kvalitne odvedenú prácu pochválite. Každý túži po uznaní. Podarila sa práca? Nebojte sa to povedať, i keď sa hovorí, že dobré sa samo chváli. Ľudia sa budú snažiť pracovať lepšie.

  • Neohovárajte

Ak sa budete držať pravidla vyjadrovať svoje postoje a názory otvorene, nemusíte sa uchyľovať k zákernému ohováraniu. Nie je vás to dôstojné a navyše sa vám to môže vypomstiť.

  • Otázky to vyjasnia

Ak vám nie je jasné zadanie pracovnej úlohy, alebo ste nepochopili pripomienku kolegu, pýtajte sa, ako to bolo myslené. Vyhnete sa mnohým nedorozumeniam.

Kamene úrazu

  • Láska k práci, či láska v práci?

Špeciálnym vzťahom na pracovisku je vzťah partnerský. Problém môže nastať medzi kolegami, ale problematické sú i prípady, kedy je dvojica v priamom podriadenom či nadriadenom vzťahu k sebe navzájom. Zamilovaní by nemali svoje city dávať pred ostatnými najavo. Bezproblémové partnerské vzťahy na pracovisku predstavujú určitý ventil, uvoľnenie po pracovnom vypätí. Zvýšená produkcia endorfínov dokonca zvyšuje výkonnosť. V určitých prípadoch však môže takýto vzťah spôsobovať nižšiu sústredenosť. Pokiaľ nastane v partnerskom vzťahu konflikt, prenáša sa i na ostatných kolegov. V tomto prípade sa odporúča, aby si jeden z partnerov našiel prácu v inej organizácii.

Než si začnete vzťah s niekým v práci, pouvažujte, či by vám zväzok na pracovisku a všetko s tým súvisiace vyhovovalo. Vyplatí sa dodržiavať nasledujúce pravidlá hry:

  • Byť zamestnaní v rovnakej firme rozhodne nie je jednoduché. Počítajte s tým, že ak niektorí z vašich kolegov bude o vzťahu vedieť a vy budete vo vzťahu nadriadený – podriadená, môže klesnúť vaša autorita a dôvera vo vás.
  • Začínajúci vzťah v práci zverejňujte s veľkým uvážením.
  • Intímnostiam sa venujte výhradne v súkromí.
  • V súkromí majte vzťahy akékoľvek, v práci radšej len čisto pracovné. Sú ľudia, ktorí by sa mohli vašimi citmi pohoršovať.

Bossing, mobbing, harrasment

Druhou stránkou dobrých vzťahov v práci je bossing, mobbing a harrasment. O týchto problémoch môžeme hovoriť vtedy, keď máte pocit, že sa svoju dobre odvedenú prácu nie ste kladne ohodnotení, vnímate častú neoprávnenú kritiku na seba nielen od nadriadeného ale i od kolegov. Stávate sa terčom kanadských žartíkov, ktoré vám ubližujú, máte v práci horšie postavenie ako kolegovia. Do tejto kategórie môžeme zahrnúť i sexuálne obťažovanie. Pri pomyslení na prácu máte nepríjemné pocity a nedarí sa vám na ňu dívať s nadhľadom.

Riešenie problémov:

Nikdy by ste nemali mať pocit, že sa niekoho v práci bojíte. Nemajte obavy sa zdôveriť blízkym so svojimi problémami. V prípade nutnosti vyhľadajte špecializovaných odborníkov, či už psychológov alebo právnikov.

Pomoc z vonku

Stáva sa, že ľudia sú tak ponorení do problémov s komunikáciou, že nie sú schopní sa pozrieť na svoj vzájomný problém s odstupom či nadhľadom. V tom prípade pre firmu môže byť veľmi prospešné pozvať si na pomoc externého kouča.

Dôležité je, že kouč je v týchto situáciách nestranným a nezaujatým človekom, ktorý nenadržiava žiadnej strane, ani sa nesnaží vnútiť najvhodnejšie riešenie. Je sprievodcom pri nachádzaní vlastného originálneho riešenia. Jeho snahou je to, aby sa medzi ľuďmi podporila vzájomná komunikácia, porozumeli svojim postojom a vyriešili spor na racionálnej úrovni bez negatívnych emócií. Ak máte pocit, že by vám bol prospešný, neváhajte ho kontaktovať.