„Len dobrí ľudia môžu byť šťastní a len cnostní ľudia môžu byť dobrí.“

Aristoteles

Len od nás závisí dokedy sa bude história opakovať

„Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu.

Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné zastaviť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sme, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku.

Nepodporovať bankrotárov, nevytvárať dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z biedy; pracovať a šetriť a uskutočniť prácu a šetrenie výnosnejšími, žiaducejšími a čestnejšími než leňošenie a mrhanie.

Máte pravdu. Je potrebné prekonať krízu dôvery. Technickými, finančnými a úverovými zásahmi ju však prekonať nie je možné. Dôvera je vec osobná. Dôveru možno obnoviť len mravným hľadiskom a osobným príkladom.“

Nie, toto nie je moja aktuálna úvaha. Sú to myšlienky Tomáša Baťu. I napriek tomu, že nie sú dnešné, ale z roku 1932, žiadny lepší recept sme na súčasnú krízu ešte nevynašli.

Všetci odborníci sa zhodujú v tom, že každá kríza je v podstate morálnou krízou. Ako môže kríza pominúť ak je v ľuďoch? Bolo by veľmi naivné očakávať, že sa odrazu začnú meniť kolosy ako finančný sektor či politická garnitúra. Aké sú teda výhliadky ľudstva ?

Inventúra v našom vnútri

Krízu môžeme ovplyvniť viac, ako si myslíme. Predvianočný čas je ako stvorený na to, aby sme sa zamysleli sami nad sebou. V našej vnútornej inventúre urobme priestor hodnotám, ktoré driemu v každom z nás. Prebuďme ich k životu. Ako podnikatelia začnime meniť sami seba k lepšiemu. Dbajme na to, aby úžitková hodnota, ktorú svojim zákazníkom dávame, bola väčšia než hodnota peňazí, ktorú od nich dostaneme.

Ľudia začínajú veriť, že výrazná zmena postojov a rolí sa stáva vo svete podnikania nevyhnutnou. V skutočnosti k nej už pod tlakom verejnosti začína prichádzať. Mnoho ľudí dáva najavo, že nehodlajú naďalej slúžíť ekonomike, a že ekonomika by mala naopak slúžiť im. Podnikateľský svet musí prijať zodpovednosť, nájsť skutočný zmysel a opodstatnenie svojej existencie.

Začnime u seba, staňme sa bielymi vranami v spoločnosti, ktoré sa môžu stať inšpiráciou i pre ostatných. Čím by sme ako jednotlivci-podnikatelia mohli prispieť k zlepšeniu situácie?

Rozvíjanie charakteru

Človek je „navrhnutý“ tak, aby bolo jeho konečným cieľom pri každej činnosti dosahovať šťastie. Šťastným sa môže stať len ak je dobrý, teda ak sa u neho prejavujú dobré charakterové vlastnosti. Ak o tom pochybujete môžete sa spýtať ľudí, ktorý nadobudli bohatstvo nekalým spôsobom nakoľko sú podľa seba šťastnými.

Pokiaľ chcete žiť šťastným životom musíte sa neustále usilovať byť lepším človekom. Vždy jednať v súlade s tým najlepším, čo je vo vás. Pocítite väčšiu sebadôveru a sebaúctu. Stávate sa efektívnejšími vo vzťahoch i v práci. Dobrý charakter sa vám sám opláca vo forme vnútorného pocitu šťastia, spokojnosti, sily, ktorú pociťujete, keď hovoríte a robíte to, čo je dobré, čestné, šľachetné a správne. Neodvratne k sebe začnete priťahovať ľudí s podobným zmýšľaním a morálnymi kvalitami. Vaša úspešnosť a pocity spokojnosti sa tým znásobia.

Keď chcete zmeniť vonkajší svet, musíte meniť svoje myslenie a to tak, že dáte nové programy svojmu podvedomiu. Vybudujete si štruktúru hodnôt, presvedčení a vnútorných postojov, ktoré budú v súlade so životom, ktorý chcete prežívať i navonok.

Ste tým, aké sú vaše činy

Integrita osobnosti je najvyššou morálnou vlastnosťou v živote i vo vzťahoch medzi ľuďmi. V slovníku sa definuje ako „absolútna pravda, jednota, celistvosť, dokonalosť“. Môžeme si ju v sebe rozvinúť meditovaním, koučingom a tým, že sa ňou budeme v mysli zaoberať. Čím viac to budeme robiť, tým viac bude naše správanie s ňou v súlade. Tým, že si ju vštepíme do pamäti, pri najbližšej príležitosti sa budeme správať ako človek s integritou. Bude nám veriť stále viac ľudí, dvere sa otvoria automaticky. Začneme prežívať šťastné náhody, ktoré sa nikdy neprihodia ľuďom so slabším charakterom.

Dôvera – tmel vzťahu

Čím vyššia je úroveň dôvery medzi ľuďmi, vládou a podnikateľskou komunitou, tým vyššia je úroveň ekonomickej aktivity, rastu, rozvoja a prosperity daného národa. Čím nižšia je úroveň dôvery, tým vyššia je úroveň nepoctivosti a korupcie. V takej krajine či ekonomike nie sú ľudia ochotní investovať svoje peniaze.

Najlepšie sa pracuje v tých spoločnostiach, ktoré fungujú v prostredí vysokej dôvery. Jej absolútnym prejavom je pravdovravnosť. Vonkajším prejavom pravdy v našej práci je kvalitne odvedená práca a určitá kvalita správania sa v každej situácii. Musíme sa správať v súlade s tým najlepším, čo je v nás – za každých okolností urobiť všetko, čo je v našich silách, najmä ak sa ľudia na nás spoliehajú.

Zachovať si integritu znamená žiť v pravde a konať podľa toho s každým okolo nás. Jednoducho a čestne povedať to, čo považujete za pravdivé. Nezostávať vo vzťahu, ktorý vám neprospieva, nerobiť to s čím nesúhlasíte alebo v čo neveríte. Nehovoriť ľuďom veci, ktoré sú v rozpore s vaším presvedčením. Trvajte na tom, že budete žiť v pravde v každom ohľade vášho života.

Keď neustále žijete tak, ako najlepšie viete, priťahuje do svojho života ľudí a príležitosti, ktoré vám za pár rokov umožnia taký pokrok, aký sa iným podarí za iba celý život. A každý povie, že máte šťastie.:-)