Čas na zemi je najcennejším kapitalóm, ktorý vlastníte. Všetci pracujeme pre zaistenie živobytia a to nám zaberá istý čas. Pokiaľ vaša práca nie je ničím iným než stratou času, nájdite si niečo zmysluplnejšieho v súlade s vašimi pocitmi a hodnotami. Nevyhovárajte sa pred sebou, že každý nemôže robiť to, čo ho baví a napĺňa. Sústreďte sa na seba a hľadajte vlastný spôsob. Buďte iný, nebojte sa zmien.

Pokiaľ ste dlhodobo nespokojný v práci, urobte s tým niečo. Neoháňajte sa pocitom bezpečia v súčasnej práci či vysokou nezamestanosťou. Následky na vašom duševnom zdraví za to nestoja. Porozmýšľajte a nájdite prácu, ktorú budete milovať a bude vás predovšetkým baviť. Ak niekto robí prácu vašich snov, je vysoko pravdepodobné, že by ste ju mohli robiť i vy. Na vás je, aby ste sa v nej zdokonalili natoľko, že vám za ňu niekto bude ochotný zaplatiť.