Napadla vám niekedy myšlienka, koľko v skutočnosti počas pracovnej doby pracujú pre vás vaši zamestnanci? Pristihli ste sa pri tom, že máte snahu čoraz viac ich kontrolovať? Skúsme sa na túto problematiku pozrieť z iného uhla pohľadu.

1:0 pre dôveru

Sociologické výskumy dokázali, že hladina dôvery v spoločnosti má pozitívny vplyv na jej blahobyt a rozvoj. Podporujú ich i výsledky štúdií z ekonomickej oblasti, ktoré našli silnú pozitívnu závislosť medzi zistenou hladinou dôvery a hospodárskymi výsledkami.

Presvedčivo to ilustruje experiment nemeckých ekonómov Armina Falka a Michaela Kosfelda. /Distrust – The Hidden Cost of Control, 2004/ V hre, ktorá bola zjednodušením vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, umožnili zamestnávateľovi kontrolovať výkon zamestnanca. Výsledky boli prekvapujúce. Zamestnávatelia, využívajúci možnosť kontroly, demotivovali svojich zamestnancov natoľko, že stratili približne 30 % výroby oproti zamestnávateľom, ktorí sa rozhodli dôverovať. Závery tohto experimentu neznamenajú, že kontrola automaticky znižuje produktivitu zamestnancov. Práve naopak, je to výborný nástroj, len často nesprávne používaný. V pracovnom procese má svoje nezastupiteľné miesto.

Zaklínadlo menom Delegovanie

Delegovanie patrí ku základnej slovnej výbave každého manažéra. S jeho praktickým uplatnením je to už problematickejšie, a pritom pri použití nasledujúcich princípov by nemuselo byť. Nastavenie pravidiel na začiatku prináša pozitíva počas celej doby trvania vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

  1. na každú úlohu si vyberte konkrétneho zamestnanca, ktorý bude za jej splnenie zodpovedný
  2. zadajte úlohu čo najvýstižnejšie
  3. určite presný čas, dokedy má byť úloha vyriešená /zadaný v číslach – dátum + hodina/
  4. nechajte si zamestnancom zreprodukovať, ako zadanie pochopil
  5. po splnení úlohy ju prekontrolujte, v ideálnom prípade spolu so zamestnancom

Pri takomto prístupe bude zamestnanec cítiť zodpovednosť, ale nie dozor, čo sa premietne do jeho vnútornej motivácie a tým i do vyššieho výkonu. Žiadúcim je stav, aby situáciu vnímal tak, akoby riadil svoju malú firmu.

Tichá hodinka

Možno ešte stále máte pocit, že zamestnanci by mali viac využívať svoj pracovný čas, že príliš veľa ho stratia pri surfovaní na internete, či častými prestávkami v kuchynke.

Stalo sa vám už niekedy, že tie najlepšie nápady vám prišli na myseľ vo chvíľach úplného uvoľnenia, keď ste zrovna nemysleli na problém? Mohlo to byť pri šoférovaní, alebo rannej sprche. Doprajte im tieto chvíle, lebo práve v takomto čase sa u človeka zvykne zablysnúť prejav tvorivej myšlienky.

Výskumníci zaoberajúci sa tvorivosťou tento čas nazývajú inkubačnou dobou, jej paralely môžeme nájsť i v prírode. Dôležité je, aby trvala primeranú dobu a ľudia nestratili zo zretele svoje zameranie na riešený problém.

Koučing – eso hrajúce vo váš prospech

Koučing je metódou, ktorá vám pomôže zvládnuť vytvorenie prostredia dôvery a zaviesť horeuvedené princípy do firemnej praxe. Pracovníci sa koučingom rozvíjajú a preberajú stále väčšiu zodpovednosť a s ňou i viac úloh. V bežnej práci poznáte túto zmenu tak, že vy sami budete mať viac času na svoje úlohy. Miesto toho, aby ste riešili a kontrolovali, môžete viac času venovať strategickým úvahám a cielenému rozvoju seba a pracovníkov.

Výrazne sa zvýši výkonnosť vášho tímu a ako aj celej firmy. Úspech, ktorý spoločne dosiahnete bude i vašim úspechom. Nadviažete so pracovníkmi partnerský, rešpektujúci vzťah, ktorý vám umožní byť uvoľnený. Môžete sa radovať z úspechu svojich pracovníkov a s ním spojenej motivácie a lojality. Tým si budete stále istejší ich podporou – i bez nútenia a manipulácie. Odmenou Vám bude i získanie prirodzenej autority. Dôverovať stojí omnoho menej energie než kontrolovať.

Pri vytváraní prostredia, v ktorom vládne dôvera je potrebné začať u seba. Posilnením svojich vlastných postojov, sebavedomia, zistením svojich hodnôt a cieľov. Odborníci na koučing vám pri tom radi podajú pomocnú ruku. Odhodlajte sa a urobte prvý krok…