Haste predtým ako vyhoríte

Nič vás nebaví a z ničoho nemáte radosť? Ste často bez príčiny nahnevaní a nepríjemní na svojich najbližších či kolegov? Bolí vás často hlava? Rýchlo sa unavíte a zároveň máte problém zaspať?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali kladne, máte základné príznaky syndrómu vyhorenia. Ak navyše patríte k ľuďom, pre ktorých bola práca všetkým, najväčším zmyslom života – a už nie je, potom patríte k asi 25% ľudí, ktorí pocítili vyhorenie na vlastnej koži.

Nie je vrtochom hysterických zamestnancov, ale vážnym stavom. Hovorí sa o ňom stále viac. Mnoho ľudí si myslí, že ho má, a mnohí, ktorí ním skutočne trpia si to nechcú pripustiť.

Poďme sa bližšie pozrieť aké príznaky má, akými fázami ním človek prechádza a ako ho odstrániť.

Základnými varujúcimi prejavmi bývajú:

Po psychickej stránke: skľúčenosť, beznádej, strata sebekontroly – výbuchy hnevu, bezdôvodný plač, strach, pocit osamelosti a apatie, strata empatie a odvahy.

Po fyzickej stránke : chronická únava, nedostatok energie, slabosť, bolesti chrbta a svalové napätie, oslabenie imunitného systému a s tým súvisiaca náchylnosť na infekčné ochorenia, poruchy spánku, kardiovaskulárne a tráviace problémy, poruchy pamäte a koncentrácie, nepozornosť a v jej dôsledku väčšia pravdepodobnosť úrazov.

Syndróm vyhorenia neprichádza zo dňa na deň, je to plíživý proces, ktorý prechádza týmito etapami:

Fázy syndrómu vyhorenia

1. Nadšenie
Na začiatku, po škole alebo po príchode do novej práce sa do všetkých pracovných činností púšťate s nadšením. Tí, čo pracujú s klientami či pacientami ich osudy veľmi prežívajú. Žijete pre svoju prácu, ste ochotní jej obetovať a podriadiť všetko i na úkor odpočinku, vzťahov a súkromného života. Máte pocit nenahraditeľnosti , túžite po pochvalách a uznaní.

2. Rozčarovanie

Uvedomenie si, že všetko nejde tak, ako by ste chceli. Prídu neúspechy, pochvál je menej, možno nedostanete odmeny. V tejto chvíli je najdôležitejšie sa vyrovnať s neúspechom, poučiť sa z chýb a ísť dopredu. Táto fáza je ideálna pre zastavenie procesu vyhorenia. Žiaľ nie každý si uvedomí, že má problém.

3. Frustrácia

Prácu vnímate odosobnene, objavuje sa apatia a fyzické problémy. Začínate byť zo svojich pracovných povinností otrávení, nemáte chuť pracovať. Úlohy vykonávate bez akéhokoľvek záujmu, vyslovene mechanicky. Začínajú sa u vás prejavovať telesné problémy – bolesti hlavy, únava, žalúdočné problémy, poruchy spánku. Problémy si nosíte i domov a ku svojim najbližším sa správate s odstupom.

4. Vyhorenie

Objavuje sa u vás totálna vyčerpanosť a nezájem. Apatickí ste už prakticky ku všetkému. Vaša výkonnosť sa blíží bodu mrazu, stále častejšie robíte chyby. Ste ľahostajní ku svojej práci i okoliu, od kterého sa snažíte izolovať. Stále častejšie sa u vás prejavujú rôzne choroby. Stres riešite únikom k alkoholu, cigaretám a bolesti tlmíte liekmi. Dôsledky tohoto stavu si iste viete predstaviť.

Ako vyliečiť syndróm vyhorenia?

Kadiaľ cesta nevedie

Ak by ste skúšali štandardné postupy spočívajúce v dištancovaní sa od problému, neangažovanosti a robení „mŕtveho chrobáka“, neuspejete. Problém je nutné pomenovať a postaviť sa mu zoči-voči. 

Ako z pasce von

V dnešnej dobe je veľké šťastie mať prácu, v ktorej je človek spokojný a ktorá ho baví. Bohužiaľ šťastie je, i keď vôbec nejakú prácu má. Keď sa bude vaša nechuť k práci prehlbovať, nie je to v poriadku a mali by ste včas zmeniť miesto. Ak si to z existenčných dôvodov nemôžete dovoliť, musíte sa spoľahnúť na to, že sa naučíte sebareflexii a budete si klásť realtistickejšie požiadavky na seba i iných.

Odstránenie syndrómu spočíva v individuálnom prístupe odborníka na koučing, pri ňom sa obnoví sebadôvera človeka, nastavia sa nové priority a životné ciele. Rovnako je podstatným naučiť sa hovoriť nie a nenabaľovať na seba povinnosti ostatných. Klient si začína znovu veriť a tešiť sa i z maličkostí okolo seba.

5 tipov na prevenciu:

  1. Vystríhajte sa negatívneho myslenia: Ak zabŕdnete do sebaľútosti, či sebaobviňovania, povedzte si STOP. Dajte si otázku, na čo všetko ste vo svojom živote hrdí, čo ste dokázali, čo viete?
  2. Nie ste pupkom sveta: Ak nie ste majiteľom firmy, skúste si predstaviť, že by sa váš život vyvíjal celkom inak a do svojej práce by ste nikdy nenastúpili. Existovala by firma i bez vás?
  3. Dobrý časový plán je základ úspechu: Pred začatím práce venujte chvíľu času jej rozdeleniu na etapy, vyhnete sa tak stresu. Zavŕšenie každej etapy môžete symbolicky osláviť, nabije vás to novou energiou.
  4. Nechajte si problém či úlohu vysvetliť i viackrát, ak zadaniu nerozumiete: Možno sa obávate, že vás nebudú nadriadení považovať za nadmieru bystrých, predídete však mnohým nedorozumeniam. Po zadaní úlohy svojimi slovami zopakujte ako ste ju pochopili. Nechajte si od šéfa potvrdiť, že hovoríte o tom istom.
  5. Stanovte si priority: Vážte si svoj čas, nemusíte byť na každej porade a zúčastniť sa každého projektu. Majte na zreteli tie, ktoré sú pre vás dôležité.