1. Jestvuje vo firemnej kultúre sféra, ktorá by pomenúvala problematiku týkajúcu sa odchodu zo zamestnania z pohľadu zamestnanca?

Po troch až piatich rokoch na jednej pozícii prichádza v kariére potreba posunúť sa ďalej. Niekedy však človek skončí nedobrovolne – keď firma prepúšťa.

Za týchto okolností môže firma poskytnúť zamestnancovi benefit vo forme outplacementu. Ide oprofesionálnu starostlivosť o odcházajúcich zamestnancov a spôsob, akým sa firmy snažia znižiť negatívny dopad prepúšťania zamestnancov. Tento prejav dobrej vôle má za cieľ odchádzajúcim ľuďom pomôcť v ďalšom kariérnom uplatnení a uľahčiť aktuálnu situáciu. Jedná sa o veľmi citlivý proces a jeho priebeh závisí na úzkej a krehkej komunikaci zamestnávateľ-odborník-zamestnanec. Dôležitý je osobný kontakt prepúšťaného pracovníka s odborným pracovníkom, napríklad koučom. Získa od neho povzbudenie, optimisticky ho naladí na hľadanie novej práce a pomôže mu násť chuť začať niečo nové. Prepusteného naučí umeniu “predať” svoje silné stránky, nájsť stratené sebavedomie a poznať svoje hodnoty.

  1. Predstavuje odchod zo zamestnania stres aj napriek pozitívnym očakávaniam na novom pracovisku? (vzhľadom na medziľudské vzťahy, komunikáciu s nadriadenými)

Cieľom outplacementu je zaistiť hladký priebeh procesu prepúšťania, vyhnutím sa emocionálnym otrasom a prijatím novej situácie u odchádzajúcich i ostatných zamestnancov.

Mám pomerne čerstvú skúsenosť s veľkou medzinárodnou firmou a v nej prebiehajúcou reštruktrukturalizáciou. V rámci nej boli pripravované na prepustenie i dve manažerky, ktoré so mnou absolvovali koučing na túto tému. Pôvodne demotivované a zle naladené zamestnankyne sa mi doslova menili pred očami. Našli v sebe vnútorné zdroje, iskru a také nadšenie, že dostali od pôvodného zamestnávateľa ponuky na nové pracovné pozície. Obe však cítili, že sa chcú posunúť ďalej, preto si našli miesta v novej spoločnosti. Takže môžete byť smutní či nešťastní z toho, že jste prišli o prácu, alebo to môžete vziať ako príležitosť na zmenu k lepšiemu. Len od vás záleží, aký postoj si zvolíte.

  1. Ako oznámiť odchod šéfovi? Ako sa obrniť proti prípadným uštipačným otázkam, poznámkam týkajúcich sa príčin odchodu? Ako reagovať na typické: “Už sa vám u nás nepáči?”

Šéf sa vás možno bude pýtať na dôvody odchodu, prípadne vás prehovárať. Buďte na to pripravení. Konkrétne dôvody ale uvádzať nemusíte, pokiaľ nechcete, rovnako ako môžete mlčať o svojom novom zamestnávateľovi. I v odchádzajúcom zamestnancovi má spoločnosť zdroj informácií, ktoré však často nevyužíva. Prichádza tým o spätnú väzbu, ktorá by mohla zlepšiť vzťah k zamestnancom a zefektívniť celkový chod podniku. Stačilo by otázku “Prečo odchádzate” zmeniť na “Prečo nechcete zostať”?.

  1. Do akej miery je nutné hovoriť o odchode kolegom? (ak sú vzťahy na pracovisku korektné, srdečné alebo naopak – vlažné)

S nikým v zamestnaní nediskutujte o svojom pláne odísť predtým, ako podáte výpoveď oficiálne.

Nie je potrebné vysvetľovať dôvod svojho odchodu ani uvádzať meno spoločnosti, v ktorej sa plánujete zamestnať. Váš šéf sa vás môže pokúšať odhovárať alebo môže reagovať v hneve. Zostaňte rozvážny a pokojný. Vyriešte túto situáciu zdvorilo, slušne a profesionálne.

  1. Rozlúčkový večierok – je v našom prostredí prijateľný alebo je to skôr vízia hollywoodskych producentov?

Zavŕšenie každej životnej etapy by sa malo oslávi, zhodnotiť, zobrať ponaučenie, urobiť hrubú čiaru a kráčať ďalej. Rozlúčkový večierok je na to vhodnou príležitosťou. Ak si prichystáte stručný príhovor, povedzte, čo všetko ste vo svojej práci dosiahli a aké ste mali úspechy, za čo ste vďační. Aj keď okolnosti vášho odchodu nie sú najpríjemnejšie, je to veľmi dôležitý krok. Povedzte niečo v zmysle: “Tešilo ma byť súčasťou tímu, ktorý vyvinul…” alebo “rád som reprezentoval našu spoločnosť na medzinárodných konferenciách…” Vaším cieľom je poskytnúť pozitívnu zmienku o vašich zásluhách bez toho, aby ste pôsobili egocentrickým dojmom. Ľudia si vás v dobrom zapamätajú.

6. Páliť alebo nepáliť za sebou mosty? Udržiavať kontakty s bývalými kolegami alebo sa obávať vyzvedania o našej pozícii v novom zamestnaní?

Poďakujte svojmu šéfovi a vyjadrite uznanie aj svojim kolegom. Ak ste si našli v práci i priateľov, budete s nimi chcieť zostať v kontakte. Od vášho súčasného zamestnávateľa možno budete potrebovať odporúčanie. U nového zamestnávateľa neohovárajte pomery v predošlej firme a už vôbec nie na pracovnom pohovore. Ak už pre nič iné, tak preto, že zamestnávatelia sa medzi sebou často poznajú a ohováranie by vrhlo zlé svetlo najmä na vás.

Zaželajte spoločnosti veľa úspechov. Nikdy totiž neviete, či niekedy v budúcnosti s ňou nebude spolupracovať. Nespáľte za sebou mosty.